Obžaloba a odsúdenie Geerta Wilders je pokusom o nastavenie takého rámca verejného prejavu, ktorý obmedzí slobodu slova

Zdroj: GATESTON INSTITUTE: O čo išlo v procese s Geertom Wildersom? | Konzervatívny výber