V niektorých častiach Francúzska nastolili moslimskí obyvatelia pravidlá radikálneho islamu a štát už nad nimi nemá kontrolu.

Zdroj: Niektoré časti francúzskych miest ovládli moslimovia – napalete.sk