Dva mesiace, s použitím MarineTraffic.com, sme sledovali pohyb lodí vlastnených niekoľkými mimovládnymi organizáciami, a s využitím dát z data.unhcr.org. Sme sledovali príchody afrických imigrantov do Talianska. Ukázalo sa, že sme boli svedkami veľkého podvodu a nedovolenej dopravy migrantov do EU. Mimovládne organizácie, pašeráci a mafie v súčinnosti s Európskou úniou dodali tisíce ilegálnych prisťahovalcov do

Zdroj: KTO PAŠUJE MIGRANTOV Z AFRIKY V PRIEMYSELNOM MERADLE. | WarsOnline Slobodného vysielača

Pin It on Pinterest

Share This