WikiLeaks zverejnil viac než 57.000 osobných e-mailov z účtu tureckého ministra energetiky a prírodných zdrojov, Berata Albayraka, ktoré ho spájajú s Daešo

Zdroj: WIKILEAKS POTVRDIL ZAPOJENIE ERDOGANOVEJ RODINY DO OBCHODU S DAEŠOM