Nemálo publicistov a politikov opakovane vyslovuje požiadavku vyvažovať ruskom exportovanú propagandu našou vlastnou, doma montovanou indoktrináciou. Cieľom je zvrátiť trend vychyľovania verejnej mienky v prospech perspektívy Ruska a Číny.

Zdroj: Propaganda a kontrapropaganda – Pole