Alternatívne spravodajstvo, nezávislé médiá. V poslednej dobe sa človek s týmito výrazmi stretáva na každom kroku. Nové a nové projekty zastrešujúce sa tým

Zdroj: POMÝLENÁ PREDSTAVA O ALTERNATÍVNOM SPRAVODAJSTVE A NEZÁVISLOSTI MÉDIÍ