Západné krajiny menia vzťah občana a štátu. Štát, resp. elity, ktoré ho vedú, si prisvojujú stále viac moci a občania strácajú svoje práva a slobody

Zdroj: Nová verzia spoločenskej zmluvy Západu sa vám páčiť nebude | Konzervatívny výber