qvscg-xcqlt6h6uhpvcxsw-1280-t-tni-predstavitelia-na-pietnej-spomienke-na-zosnul-ho-fidela-castra-29-novembra-2016Na pietne podujatie pricestovali ľavicoví vodcovia zo spriatelených štátov predovšetkým v Latinskej Amerike.

Zdroj: Kubánci sa na Námestí revolúcie rozlúčili s Fidelom Castrom