Zachraňovanie migrantov a ich dovoz do Európy podporuje kriminálne a teroristické živly. Zároveň tým Európa vytvára podmienky na prudké zvýšenie migrácie.

Zdroj: Potápajte lode migrantov a vracajte ich naspäť! | Konzervatívny výber