Počas osláv Nežnej revolúcie sa v Bratislave uskutočnil aj pochod odporcov Nežnej revolúcie, organizovaní stranami KSS a Vzdor-strana práce. Pochod mal vyjadriť odpor voči zmenám, ktoré sedemnásty november priniesol. Problém takýchto pochodov nie je v tom, že vyjadrujú nesúhlas s kapitalistickým zriadením, ktorý Nežná revolúcia reštaurovala.

Zdroj: Minulý režim nie je alternatíva – Pole