Organizácie založené, financované, alebo podporované finančníkom Georgom Sorosom sa dostávajú do ohniska pozornosti v súvislosti s nepokojmi a antidemokratickými aktivitami v Spojených štátoch

Zdroj: Organizácie Georga Sorosa vedú Ameriku do zväčšujúceho sa chaosu | Konzervatívny výber