Charakteristickým prvkom americkej spoločnosti posledných desaťročí je všadeprítomná politická korektnosť. V podstate to nie je nič iné ako praktická aplikácia cenzúry, zasahujúcej do každej oblasti života. Zakazuje sa pomenovať určité javy, spomínať ich v negatívnych súvislostiach, diskutovať o nich, premenovávajú sa významy slov, postihujú sa ľudia, ktorí sa dopustia

Zdroj: Konzervatívna revolúcia v Amerike | Konzervatívny výber