Konzervatívny výber prechádza ďalšou zmenou. Novým šéfredaktorom je Juraj Poláček.

Zdroj: Vážení čitatelia a priaznivci Konzervatívneho výberu, priatelia | Konzervatívny výber