Nová koncepcia civilnej obrany v Nemecku ráta s obnovením brannej povinnosti, aby bolo možné nasadiť vojakov na obranu vonkajších hraníc NATO.

Zdroj: Nemecko zvažuje obnovenie brannej povinnosti – napalete.sk