Predstavujeme publikáciu kolektívu autoriek, ktoré skúmajú vzťah medzi feministickým hnutím a teóriou a fenoménom neoliberalizmu Solidarity in Struggle: Feminist Perspectives on Neoliberalism in East-Central Europe.

Zdroj: Feminizmus a neoliberalizmus v strednej a východnej Európe – Pole

Pin It on Pinterest

Share This