Zdá sa, že v posudzovaní toho, čo je na internete a jeho rozmanitých platformách prípustné a čo už nie, vládne obrovský chaos. Používateľ sociálnych sietí musí byť ostražitý, aby sa voľbou nesprávneho slova nedostal do hľadáčika strážcov dodržiavania „novelizovaných“ pravidiel slobody prejavu a demokracie, ktorých kompletné znenie nikto nepublikoval.

Zdroj: Cenzúra a autocenzúra v prostredí internetu – ZEM & VEK