Keď som sa stal v marci tohto roku poslancovm NR SR, začal som uvažovať nad budúcnosťou Konzervatívneho výberu.

Zdroj: Konzervatívny výber mení vydavateľa | Konzervatívny výber