Potraviny a krmoviny, ktoré majú viac ako 0,9-% obsah GMO zložky, musia mať túto skutočnosť vyznačenú na obale.

Zdroj: AKTIVISTI: Zákaz pestovania GM plodín je potrebné v SR legalizovať | Konzervatívny výber