Najnovšia štúdia Viedenského ústavu pre medzinárodné hospodárske porovnávanie (wiiw) zrejme naženie vodu na mlyn odporcom dohôd o vytvorení zóny voľného obchodu medzi EÚ a USA (TTIP) a EÚ a Kanadou (CETA).Analytik Leon Podkaminer dospel k záveru, že voľný obchod od roku 1960 neprispieva k vyššiemu hospodárskemu rastu. Podkaminer to podľa APA uviedol pre víkendové vydanie denníka Der Standard. Jeho vyjadrenie je v rozpore s hlavným prúdom názorov prevládajúcich v súčasnej ekonómii.“Fakty nepotvrdzujú závery hlavného prúdu súčasnej ekonómie“, povedal Podkaminer. Modely mnohých výskumníkov, ktorí pripisujú voľnému obchodu veľké rastové efekty, nekorešpondujú s realitou. Stoja na zlých východiskách. „Tienisté stránky“ globalizácie úplne vyrovnávajú jej pozitívne prínosy. Takže zvyšujúce sa odstraňovanie hraníc pre výmenu tovarov a kapitálu vedie k nerovnovážnostiam a tlaku na mzdy.Podkaminer v práci tvrdí, že priemerný hospodársky rast na obyvateľa od roku 1960 nepretržite klesá. Súčasne sa hospodárska integrácia posunula výrazne dopredu.V štatistickej analýze nevidí nijakú pozitívnu súvislosť medzi svetovým obchodom a hospodárskym rastom.K často uvádzanému pozitívnemu príkladu vzostupu Číny Podkaminer tvrdí, že Ríša stredu rástla len na úkor nákladov západného sveta. V ňom došlo k spomaleniu rastu a k vzostupu nezamestnanosti.Záver wiiw znie: „Potrebujeme opak CETA a TTIP. Viac voľnosti znamená viac výkyvov“.Kapitálové toky by sa mali stať znovu usmerňovateľnými tak, ako to bolo za systému Bretton-Woods až do 70. rokov minulého storočia. Dovtedy malo veľa krajín naviazané meny na dolár a cenu zlata.

Zdroj: ANALYTIK: Voľný obchod od roku 1960 už neprispieva k väčšiemu rastu – Ekonomika – TERAZ.sk

Otázka do štúdia
otázka bude odoslaná na adresy: studio@slobodnyvysielac.sk, studio.bb.juh@slobodnyvysielac.sk, cb@slobodnyvysielac.sk
Odoslať

Pin It on Pinterest

Share This