Filipíny (Filipínska republika), ostrovný štát v juhovýchodnej Ázii, so svojimi 102 miliónmi obyvateľov je dvanástym najľudnatejším štátom sveta. V rokoch 1901 – 1946 boli kolóniou USA, ktoré sa postarali o to, aby dosadení diktátori udržiavali americký vplyv v krajine. Výrazný zlom nastáva až v tomto roku, keď filipínsky prezident Rodrigo Duterte sa obracia k susednej ČĽR, čo môže znamenať významnú zmenu v rozložení politickej moci v tomto regióne Ázie i celkovej geopolitike.

Zdroj: Bývalá americká kolónia sa obracia smerom k Číne – ZEM & VEK