Možno je načase si aspoň položiť otázku či je kapitalizmus ako spoločenské zriadenie naozaj tak prajný demokracií a slobode ako nám to dnes prezentujú, pokiaľ ani nie je schopný spoľahlivo zabezpečiť jej základný pilier, ktorým nezávisle médiá rozhodne sú.

Zdroj: Novinárske ideály a tvrdá realita – Pole