Vedec RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. je spoluautorom alebo autorom vyše 80 vedeckých prác, s citačným indexom >1500. Hodnosť „doktor fyzikálno-matematických vied“ získal za prácu Antioxidačné vlastnosti niektorých farmakologicky aktívnych látok. V rokoch 1988 až 1990 absolvoval študijný pobyt na “The Connecticut University Health Center, Dept. Medicine, CT, USA” v obore elektrofyziológia, neskôr na “The Mount… Čítať viac

Zdroj: Karol Ondriaš: „Žijeme v štádiu kapitalistického kanibalizmu.“ – Kultúrno-politický magazín DAV/