České lesby a gejovia by mali mať možnosť osvojiť si biologické dieťa svojho registrovaného partnera.

Zdroj: Česká vláda navrhuje, aby si gejovia mohli adoptovať dieťa svojho partnera | Konzervatívny výber