Maďarský základný zákon by v prípade schválenia tohto návrhu bol upravovaný už po siedmy raz. Orbán chce presadiť klauzulu, ktorou by ústava zakázala presídlenie mimoeurópskych cudzincov do Maďarska.

Zdroj: Orbán o novele ústavy: Neveríme v európsku ríšu riadenú z Bruselu