Po páde režimu Kaddáfího, absencia koherentnej vlády prináša neustále otrasy medzi rôznymi ozbrojenými skupinami, ktoré naplnili mocenské vákuum v krajine, a uviedli Líbyu ku klasickému príkladu zlyhania štátu. V predchádzajúcom článku /ktorý ešte len zverejním/ sme hovorili o ozbrojených skupinách v krajine a ich organizácii, zdrojoch a záujmoch; Aj keď majú tieto skupiny nesmierny

Zdroj: VEĽKÁ HRA V LÍBYI | WarsOnline Slobodného vysielača