Vydavateľ geopolitického a kultúrneho mesačníka Zem a vek inicioval vznik fondu, ktorý bude podporovať semináre, prednášky a školenia, zamerané na rozvoj s

Zdroj: VYDAVATEĽ ČASOPISU ZEM A VEK ZALOŽIL NADAČNÝ FOND NA PODPORU SLOBODNÉHO MYSLENIA