Dohoda sa týka troch špecifických a presne vymedzených oblastí, pričom jej dodržiavanie budú monitorovať pozorovatelia misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe

Zdroj: V Minsku podpísali dohodu o odsune z troch oblastí Donbasu – Zahraničie – TERAZ.sk