Budapešť v snahe zbaviť krajinu všetkých geneticky modifikovaných potravinárskych produktov nariadila spáliť polia s GMO kukuricou.

Zdroj: Maďarsko spálilo polia s GMO kukuricou – napalete.sk