strana-zelenych-000_denik-630Za európske strany sa považujú „federatívne“ združenia národných strán pracujúce podľa „federatívneho“ (predstih pred alternatívou európskej federácie?) kľúča a pravidiel, ktoré, ako politické strany, existujú vo väčšine členských štátov EÚ a majú rovnakú orientáciu a ciele; vytvárajúc v Európskom parlamente jednotlivé frakcie.

Zdroj: Strana zelených na Slovensku sa pokúša o svoju renesanciu – ZEM & VEK

Pin It on Pinterest

Share This