V roku 2009 vyšiel v časopise Impulz preklad článku Rogera Scrutona, ktorý presvedčivo ukazuje, že akceptácia islamu, jeho podpora a obhajoba v našej postkresťanskej spoločnosti vedie k deštrukcii …

Zdroj: Islam a Západ: demarkačné čiary – MEDZIČAS