vc3bdstc599ic5beek7Ohromně  se mi  včera  ulevilo.  Když  jsem si přečetl informaci,  že  pozůstalí  po paní Věře  Čáslavské  odmítli  nápad  našich politikářů na  uspořádání  státního  pohřbu.  Nepochybně  udělali  …

Zdroj: Nechte paní Věru konečně na pokoji!