Literární noviny | měsíčník pro kritické myšlení. Literární noviny vychází poslední čtvrtek v měsíci.

Zdroj: Tereza Spencerová: Strašná pravda o Merkelové