Nemecká vláda schválila dnes novú koncepciu civilnej ochrany.

Zdroj: M. ŽITNÝ: Nemecko sa pripravuje na nepokojné časy – Slovensko – TERAZ.sk