imageZdroj: Zásobte sa jedlom a vodou pre prípad útoku. Nemecká vláda pripravuje ľudí na najhoršie