Ruská vina v kybernetickom útoku na americkú Demokratickú stranu nie je dokázaná, ale Američania sú zvyknutí obviňovať zo všetkého ruských hackerov, tvrdí odborník v oblasti informačných a komunikačných technológií, François-Bernard Huyghe.

Zdroj: Atlantico: Hlavnými hackermi sú Američania a Rusov obviňujú zo zvyku | Konzervatívny výber