penzion-stella

Podľa SOI sa momentálne zhodnocujú výsledky inšpekcie a začne sa správne konanie za účelom uloženia sankcie.

Zdroj: SOI: Penzión v Bratislave diskriminoval Turkov, keď ich odmietol ubytovať | Konzervatívny výber