francuzska

Toto rozhodnutie bolo prijaté z iniciatívy vlády a nie na žiadosť spoločností vykonávajúcich lodnú dopravu.

Zdroj: Francúzska námorná žandarméria začala kontrolovať osobné lode – Zahraničie – TERAZ.sk