Podľa jeho slov vidí jasný súvis medzi migráciou do Európy a teroristickými útokmi.

Zdroj: FICO: Riziko individuálnych teroristických útokov je mimoriadne vysoké | Konzervatívny výber