Erdogan po schôdzke s ministrami a bezpečnostnými poradcami uviedol, že cieľom opatrenia je chrániť demokraciu v Turecku a nie je zamerané na obmedzenie základných slobôd.

Zdroj: Erdogan schváli trest smrti a vyhlásil trojmesačný výnimočný stav