Mimovládne organizácie sú štátom registrované skupiny a občianske združenia, známe ako tzv. neziskovky, zastupujúce skupinový alebo verejný záujem v širokom spektre ich aktivít. Oslobodené sú od dane, pokiaľ vykonávajú činnosť vo verejnom záujme. Pojem mimovládne organizácie (NGO/MVO) vznikol na pôde OSN v roku 1945.

Zdroj: Jeruzalemský Knesset schválil zákon obmedzujúci rozkladné aktivity mimovládok – ZEM & VEK