Slovom Impérium sa v posledných rokoch začalo označovanie celosvetovej hegemónie USA. Okrem ekonomických a vojenských nástrojov na kontrolu a riadenie chodu krajín, Spojené štáty často používajú me…

Zdroj: “Impérium” prišlo o ďalší nástroj na kontrolu