Prorokova mešita v Saudskej Arábii je jednou z najväčších na svete a je druhým najposvätnejším miestom islamu. Tragédia sa stala na záver pôstneho mesiaca ramadán.

Zdroj: Samovrah sa odpálil pri Prorokovej mešite v Medíne

Pin It on Pinterest

Share This