Československá_mládežLiterární noviny | měsíčník pro kritické myšlení. Literární noviny vychází poslední čtvrtek v měsíci.

Zdroj: Pár slov o aktivistickém „svazáctví“