Kongres slovenskej inteligencie – nová vízia pre Slovensko

SVÄTOPETERSKÉ MEMORANDUM

My, účastníci valného zhromaždenia Kongresu slovenskej inteligencie v Ľubochni, obraciame sa na politických predstaviteľov Slovenskej republiky, na zástupcov Národnej rady SR, bez ohľadu na ich politickú príslušnosť, i na samosprávne orgány, s týmto vyhlásením:

Liptovom, priamo Ľubochňou, viedla v stredoveku VIA MAGNA – Veľká cesta. Zo Slovenska plynulo do Európy bohatstvo zlata, striebra, medi, soli, ale najmä bohatstvo ducha. Už v roku 863 prišli k nám sv. Cyril a sv. Metod, aby tu šírili vieru, kultúru a poznanie. Staroslovenčina sa popri gréčtine, latinčine a hebrejčine stala štvrtým bohoslužobným jazykom stredovekého sveta. Slovami F. V. Sasinka, „posadili Slovákov za stôl s veľkými vzdelanými národmi.“ Pritom, ako potvrdzujú najnovšie vedecké poznatky, solúnski bratia len stavali na staršej kresťanskej tradícii, ktorá v našej krajine už dávno bola.

V roku 1993 sa nám podarilo obnoviť štátnu samostatnosť. Bol to historický okamih. Od Kongresu slovenskej inteligencie na Donovaloch 1992 prešlo skoro štvrťstoročie. Svetu i sebe sme jasne potvrdili, že to bol správny krok, že Slováci si vedia spravovať vlastný štát. Stali sme sa akceptovanou súčasťou Európy a jej štruktúr. Od prvého júla budeme predsedať Európskej únii.

My, Kongres slovenskej inteligencie, ktorý sa koná v Ľubochni, v historickom Kollárovom dome 29.-30. júna 2016, sme si vedomí historickej spoluzodpovednosti za Slovenskú republiku – jej ďalšiu existenciu ako slobodného a suverénneho štátu slovenského národa.

Aktuálna situácia  nás však napĺňa znepokojením. Naša vlasť stratila potravinovú, energetickú i ekonomickú sebestačnosť. Spoločne s občanmi Slovenska pociťujeme, že zvonku je vyvíjaná intenzívna, deštrukčná činnosť na našom území. Prostredníctvom rôznych mimovládnych organizácií je podrývaná štátna moc. Objavujú sa pokusy kriesiť Československo či dokonca Uhorsko. Našu spoločnosť sužuje chamtivosť, sebeckosť a neúcta k sebe samým. Ničia sa základné princípy národného života, bičuje slovenčina, neguje posvätná rola rodiny a naše deti vykoreňujú z ich vlastnej kultúry. Nad Európou sa sťahujú mračná nového, svetového konfliktu. Čelíme náporu islamských imigrantov, ktorí cielene zaplavujú Európu. Nepoučili sme sa zo 150-ročnej turecko-islamskej hrôzovlády v našej krajine a pod kepienkom falošnej solidarity otvárame brány vlastnej skaze dokorán.

Globalizačný proces prechádza do hegemonizácie a hrozí novými vojnovými konfliktmi.

Nová situácia ohrozuje kľúčové piliere nielen nášho štátu, ale i samotného národa. Núti nás hľadať spôsob, ako chrániť samých seba, dedičstvo svojich otcov.

Obraciame sa preto na najvyšších ústavných predstaviteľov SR, aby počas nášho predsedníctva Slovenská republika iniciovala kroky, ktoré ochránia našu zvrchovanosť i kultúrne a národné tradície nás i celej Európy.

Ďalej žiadame vládu, aby vytvorila podmienky na obnovu potravinovej i energetickej sebestačnosti Slovenska a znižovanie medziregionálnych rozdielov. Aby vznikol dostatok nových pracovných miest, aby naša republika nebola iba zásobárňou lacných pracovných síl pre cudzinu.

Takisto žiadame, aby štát i samospráva venovali väčšiu pozornosť školstvu, výchove mladej generácie, formovaniu jej národného povedomia, výraznejšie podporovali domácu kultúru na úkor – neraz škodlivých – cudzích vplyvov. Nevyhnutnou podmienkou tu bude návrat verejnoprávnosti RTVS, slovenského ducha i jazykovej čistoty.

Žiadame, aby vláda SR počas predsedníctva SR v EÚ dôrazne trvala na zabezpečení ochrany európskych kultúrnych hodnôt vychádzajúcich z kresťanských tradícií, na ktorých Európa i náš národ vyrástli.

Tak nám pán Boh pomáhaj!

Delegáti a hostia Valného zhromaždenia Kongresu slovenskej inteligencie v Ľubochni 29. júna 2016

Pin It on Pinterest

Share This
Otázka do štúdia
Otázka bude odoslaná na: studio@slobodnyvysielac.sk
Guláš Slobodného Vysielača
* 8. -10. 09. 2017
* Chata na Látkach (časť Nový Svet)
* 10 € / osoba / noc
Prosím zvážte podporu nového info portálu Slobodný Výber
Prosím zvážte podporu vysielania Vášho rádia.
Vaša pomoc je, samozrejme, dobrovoľná. Prosíme, aby ste si uvedomili, že aj táka malá čiastka, ako 5 EUR mesačne, dokáže urobiť veľký rozdiel.