Druhé Memorandum národa slovenského bolo prijaté v Martine v júni 1991.

Zdroj: Pripomíname si 155. výročie prijatia Memoranda národa slovenského – Slovensko – TERAZ.sk