Slovenský národ sa polarizuje. Postoje k imigrácii, NATO, tradičným hodnotám, to všetko čoraz viac rozdeľuje národ. Keďže prominentné masmédiá sú napospol obsadené kozmopolitnými intelektuálmi a verejnoprávne médiá z tohto pravidla, žiaľ, nie sú výnimkou, nadviazať rozumný dialóg je čoraz ťažšie. Liberálna strana barikády si svoju moc uvedomuje, a preto sa snaží udržať si za každú cenu intelektuálny monopol. Nebude predsa riskovať akúkoľvek diskreditáciu či otvorenie diskusie na témy, ktoré by rada vykreslila ako uzavreté.

Zdroj: LOV NA KONŠPIRÁTOROV | Extraplus