Exilový vodca himalájskeho regiónu podotkol, že utečenci by mali v Európe zostať iba dočasne a po ukončení vojnových konfliktov vo svojej vlasti by sa mali vrátiť domov.

Zdroj: Dalajláma: Európa migračnou politikou riskuje stratu identity – Zahraničie – TERAZ.sk