Tento typ “umeleckej anabázy” absolvoval v sobotu popoludní (28.5.2016) mediálne známy výtvarník Luboš Lorenz. Ten je po Slovensku známy svojimi dielami, ktoré spočívajú v oblievaní sôc…

Zdroj: Išiel “maľovať” a prišiel “zmaľovaný” – MEDZIČAS