Kauzou sa má zaoberať aj mimoriadny výbor.

Zdroj: Blahová o odobratom Marcovi: Postup úradníkov v škole bol gestapácky – Slovensko – TERAZ.sk