Na stránkach nášho portálu často spomíname rolu neziskových, mimovládnych organizácií, ktoré klamú už svojou charakteristikou. Sú extrémne ziskové pre svojich členov a rozhodne nestoja mimo vlády. …

Zdroj: Petr Hampl: Na mimovládne organizácie sa musí zaviesť brutálny bič – MEDZIČAS